หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำเกลี้ยง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำเกลี้ยง
"สังคมน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง หล่อเลี้ยงวัฒนธรรม
นำหน้าการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"
 
 
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
  เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน
  การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค
  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
  การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน รางระบายน้ำ เพื่อการเกษตร
  การพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
 
  พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
  พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  พัฒนาระบบจราจร
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  พัฒนาระบบนิเวศน์ให้อุดมสมบูรณ์
  พัฒนาฟื้นฟูระบบนิเวศน์ที่เสื่อมโทรม
  พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  พัฒนาบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ และงานราชพิธี
  ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน
  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ : 045-960-441 E-mail : nk_mail@namkliang.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง
จำนวนผู้เข้าชม 2,874,305 เริ่มนับ 18 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-868-1243