หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำเกลี้ยง
“สังคมน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง
หล่อเลี้ยงวัฒนธรรม นำหน้าการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน”
ส่งเสริมการศึกษาด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
NO GIFT POLICY
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
1
2
3
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.น้ำเกลี้ยง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
ติดต่อ : หมู่ 10 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์ 045-960-441
 
นายวรเทพ บุญศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง
โทร : 086-868-1243
 
 
 
E-Service
 
คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ คำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค
 
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2564
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.น้ำเกลี้ยง
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
 
 
 
 
  ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
     
         
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565) [ 16 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2564) [ 3 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 42 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 169 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองนาเวียง [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 87 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 95 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงผิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้ [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 74 
ประากศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเจริญ [ 22 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 76 
ประกาศราคากาลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาเวีย [ 22 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 72 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งศรีอุดม [ 22 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 82 
ประกวดราคาซือรถบรรทุกขยะ ขนาด 3 ตัน 3 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 112 
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 73 
   
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 29 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 45 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 52 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 56 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 69 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 59 
ประกาศเดือนมีนาคม 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
ประกาศเดือนกุมภาพันธ์ [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 51 
ประกาศเดือนธันวาคม 2563 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 55 
ประกาศเดือนตุลาคม 2563 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 55 
         
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5824-5899 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
   
 
   
 
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
 การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน - กันายน 2565)  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
  การสัมนาเรื่อง ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
  เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game)  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
 แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอบเดือน เมษายน 2563)  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
 การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2)  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12)  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอบ ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ของสำนักงบประมาณ  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
 การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
   
 
   
 
อบต.น้ำเกลี้ยง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองห้าง โครงการปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง ประจำปี [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.โนนสูง กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.สระเยาว์ โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชา [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ปะอาว องค์การบริหารส่วตำบลปะอาว รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ปะอาว โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.โนนสูง ขอเชิญประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 6 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.โนนสูง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.โนนสูง ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหิ [ 5 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ปะอาว เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ปะอาว ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ปะอาว ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำเกลี้ยง นโยบายบริหารบุคคล [ 29 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.ปะอาว รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.ปะอาว สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
   
 
 
 
 
       

ผลิตภัณฑ์
OTOP

ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว

-แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ-

สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
     
         
 


ซื้อวัคซีนสำหรับสุนัขและแมว โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมา [ 20 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการแพทย์ โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ [ 20 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างวารีรัตนาราม ประจำเดือนพฤษภ [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดน้ำเกลี้ยง ประจำเดือนพฤษภาคม 25 [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างทำตรายางหมึกในตัว จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะ [ 29 เม.ย. 2565 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐- [ 25 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ) สำนักปลัด จำนวน ๑๕ ร [ 25 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉ [ 20 เม.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำ (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพ [ 20 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุประปา(กองช่าง) จำนวน ๑๘ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)จำนวน ๑๒ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเ [ 20 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๗๑ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 20 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเ [ 30 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม) จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 30 มี.ค. 2565 ]

   
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 92  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ให้บริการแล้วค่ะ (9 พ.ย. 2563)    อ่าน 1040  ตอบ 0  
         
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
   
 


อบต.สระเยาว์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวน้อย หมู่ที่ 2 จากบ้านนางลำไย เกาะทอง-บ้ [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.สระเยาว์ จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตายู หมู่ที่ 7 จากบ้านนางรา พรมชาติ-นายทองสุ [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.สระเยาว์ จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสลับ หมู่ที่ 6 จากบ้านนางเพียร ชำนาญ-บ้านนา [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.สระเยาว์ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำเกลี้ยง ซื้อวัคซีนสำหรับสุนัขและแมว โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมา [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำเกลี้ยง ซื้อวัสดุการแพทย์ โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.สระเยาว์ โครงการถมดินสระน้ำหนองกันจ๊ะบ้านสระเยาว์ หมู่ที่ 1 ปริมาณงานกว้าง 37.00เ มตร ยาว [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.สระเยาว์ โครงการถมดินสระน้ำหนองกันจ๊ะบ้านสระเยาว์ หมู่ที่ 1 ปริมาณงานกว้าง 37.00เ มตร ยาว [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำเกลี้ยง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างวารีรัตนาราม ประจำเดือนพฤษภ [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองห้าง จ้างทำป้ายไวนิลพิธีมอบบ้านโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ หมู่14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองห้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.สระเยาว์ จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงห้องประชุมสภา อบต.สระเยาว์ โดยวิธีเฉพา [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำเกลี้ยง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดน้ำเกลี้ยง ประจำเดือนพฤษภาคม 25 [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.โนนสูง จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านหนองบัว-ฮ่องก้านเหลือง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 กว้า [ 11 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองห้าง จ้างจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มปฐมวัย กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองห้าง จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกั [ 11 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำเกลี้ยง ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองห้าง ซื้อครุภัณฑ์เต็นท์ผ้าใบ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองห้าง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๑๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ทต.โนนสูง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-6143 ศรีสะเกษ พร้อมอะไหล่ โด [ 9 พ.ค. 2565 ]

   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์ : 045-960-441
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง
จำนวนผู้เข้าชม 2,316,030 เริ่มนับ 18 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-868-1243
 
 

facebook
อบต.น้ำเกลี้ยง

facebook
อบต.น้ำเกลี้ยง
อบต.น้ำเกลี้ยง