หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำเกลี้ยง
“สังคมน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง
หล่อเลี้ยงวัฒนธรรม นำหน้าการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน”
ส่งเสริมการศึกษาด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเกลี้ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
1
2
3
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.น้ำเกลี้ยง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
จ่าเอกปีย์ธนา พนาดร
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.น้ำเกลี้ยง
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   


-กิจการสภา- [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 40 
 
 
 
 
  ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
     
         
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองนาเวียง [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 36 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 40 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงผิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้ [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 32 
ประากศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเจริญ [ 22 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศราคากาลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาเวีย [ 22 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งศรีอุดม [ 22 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกวดราคาซือรถบรรทุกขยะ ขนาด 3 ตัน 3 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 29 
   
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ(ปั๊มหอยโข่ง [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 62 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 47 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 41 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 45 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย (กองช่าง) [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบมันสันกาวข้อบัญญัติ [ 17 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดักสิ่งปฏิกูล [ 17 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไป (กองการศึกษา) [ 3 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส ที่ 4 [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล (กองคลัง) [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการบริการป [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
         
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กยผ. มท 0815.2/ว809  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) กศ. มท 0816.4/ว812  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว26  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว807 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ข้อแนะนำ]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว6  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว801 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2) กพส. มท 0810.4/ว805  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Per-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce) กพส. มท 0810.6/ว778  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว796 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว802  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว793  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2250  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว25  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30, 33 - 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว797  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว798  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว795  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การจัดทำหนังสือปิดโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 กสว. มท 0820.2/ว770 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู สน.บถ. มท 0809.4/ว6 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสธ. มท 0819.2/ว776  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว790  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/783  [ 16 เม.ย. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3-4 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว779  [ 16 เม.ย. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 16 เม.ย. 2564 ]
   
 
   
 
 เลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562รุ่นที่ 14 15 16  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนนุ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งเเวดล้อม สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี 2564  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 และโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพ  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริหารตามคู่มือประชาชน  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 เเนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพ  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปีงบ พ.ศ. 2564  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 การเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) LCT ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป CEFR ประจำปีงบประมาณ 2564 (รหัสหลักสูตร 640308-64)  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
  อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
  การนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงการช่วยเหลือกลุ่มเด็กด้อยโอกาสระดับส่วนกลาง  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่ากระแสไฟฟ้า ครั้งที่ 2  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
   
 
   
 
อบต.น้ำเกลี้ยง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำเกลี้ยง ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำเกลี้ยง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ปะอาว ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ภายใต้สถานการณ์การแพ [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.ปะอาว กิจกรรม ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.สระเยาว์ พิธีมอบบ้านพระราชทาน บ้านผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ เด็กชายบุญยกร นางวงค์ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ปะอาว ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก เข้าพัฒนาและเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.โนนสูง กิจกรรมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนน [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.โนนสูง ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพัน [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.โนนสูง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.สระเยาว์ ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ ฯ(ตำแหน่ง คนงานทั่วไป) [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.สระเยาว์ ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ ฯ [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.สระเยาว์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.ปะอาว ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบสอบถาม [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ปะอาว ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบสอบถาม [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
   
 
 
 
 
       

ผลิตภัณฑ์
OTOP

ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว

-แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ-

สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
     
         
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างวารีรัตนาราม ประจำเดือน เมษ [ 31 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดน้ำเกลี้ยง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ [ 31 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุมภู ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖ [ 31 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน โครงการรณรงค์และป้องกันโ [ 30 มี.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเ [ 30 มี.ค. 2564 ]จ้างจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60x100 เมตร หมู่ 4 บ้านหนองบาง ตำบลน้ำเกลี้ยง [ 26 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่อง Test slum จำนวน 1 ชุด และชุดบล็อกลูกปูนแบบเหลี่ยม จำนวน 1 ชุด ( [ 26 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าม่าน) จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0792 ศรีสะเกษ จำนวน 3 รายการ (สำนัก [ 16 มี.ค. 2564 ]จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-4458 ศรีสะเกษ จำนวน 22 รายการ [ 12 มี.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉ [ 12 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า หมายเลขครุภัณฑ์ 055-59-0007 จำน [ 11 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุมภู ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 256 [ 25 ก.พ. 2564 ]

   
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 16  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ให้บริการแล้วค่ะ (9 พ.ย. 2563)    อ่าน 68  ตอบ 0  
         
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
   
 


อบต.น้ำเกลี้ยง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างวารีรัตนาราม ประจำเดือน เมษ [ 31 มี.ค. 2564 ]อบต.น้ำเกลี้ยง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดน้ำเกลี้ยง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ [ 31 มี.ค. 2564 ]อบต.น้ำเกลี้ยง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุมภู ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖ [ 31 มี.ค. 2564 ]อบต.น้ำเกลี้ยง ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน โครงการรณรงค์และป้องกันโ [ 30 มี.ค. 2564 ]อบต.น้ำเกลี้ยง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเ [ 30 มี.ค. 2564 ]อบต.น้ำเกลี้ยง จ้างจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60x100 เมตร หมู่ 4 บ้านหนองบาง ตำบลน้ำเกลี้ยง [ 26 มี.ค. 2564 ]อบต.น้ำเกลี้ยง ซื้อวัสดุเครื่อง Test slum จำนวน 1 ชุด และชุดบล็อกลูกปูนแบบเหลี่ยม จำนวน 1 ชุด ( [ 26 มี.ค. 2564 ]ทต.โนนสูง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม (สำนักปลัด) จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 24 มี.ค. 2564 ]ทต.โนนสูง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโน [ 19 มี.ค. 2564 ]อบต.น้ำเกลี้ยง ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าม่าน) จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]อบต.น้ำเกลี้ยง จ้างซ่อมรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0792 ศรีสะเกษ จำนวน 3 รายการ (สำนัก [ 16 มี.ค. 2564 ]อบต.น้ำเกลี้ยง จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-4458 ศรีสะเกษ จำนวน 22 รายการ [ 12 มี.ค. 2564 ]อบต.น้ำเกลี้ยง ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉ [ 12 มี.ค. 2564 ]อบต.น้ำเกลี้ยง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]อบต.น้ำเกลี้ยง จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า หมายเลขครุภัณฑ์ 055-59-0007 จำน [ 11 มี.ค. 2564 ]อบต.ปะอาว ซื้อถ้วยรางวัลและอุปกรณ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนามแข่งขัน ตามโครงการป้องกันละแก้ไ [ 10 มี.ค. 2564 ]อบต.น้ำเกลี้ยง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]อบต.น้ำเกลี้ยง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุมภู ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 256 [ 25 ก.พ. 2564 ]อบต.น้ำเกลี้ยง จ้างเหมาประกอบอหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดน้ำเกลี้ยง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ [ 25 ก.พ. 2564 ]อบต.น้ำเกลี้ยง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างวารีรัตนาราม ประจำเดือน มีนา [ 24 ก.พ. 2564 ]

   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์ : 045-960-441
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง
จำนวนผู้เข้าชม 112,408 เริ่มนับ 11 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 045-960-441